Home Het park Contracten Organisatie Dagje uit Fotoboek Snoeien houtwal Contact
Vereniging van Eigenaren Sallandshoeve 2
VVE Sallandshoeve 2

Contracten

De overeenkomsten van de vereniging De 49 recreatiewoningen op de Sallandshoeve 2 hebben verschillende eigenaren. Om zowel onderling als met “Recreatiepark De Sallandshoeve” goede afspraken vast te leggen, zijn er verschillende contracten en overeenkomsten opgesteld. Voor alle onderstaande documenten geldt een kettingbeding: reeds bij aanschaf van een recreatiewoning geaccepteerd door de koper. Statuten (2015) In de statuten staat de organisatie van de vereniging beschreven, zoals de commissies, het bestuur en de te houden vergaderingen. Huishoudelijk reglement (2016) In het huishoudelijk reglement zijn de gedragsregels op het park vastgelegd. Overeenkomst met betrekking tot het Gebruik en de Verhuur van bungalows behorende tot Bungalowpark Sallandshoeve 2 (2014) Deze overeenkomst vormt de basis van de afspraken tussen Bungalowpark Sallandshoeve en de Vereniging Van Eigenaren. Iedere eigenaar is middels kettingbeding verplicht dit op te nemen in het koopcontract. Servicecontract (2014) Hierin zijn afspraken over de jaarlijkse servicekosten en de daarvoor geleverde diensten vastgelegd tussen Sallandshoeve BV en de Vereniging Recreatiebungalows Sallandshoeve 2. Het contract is herzien in 2014 en geldt integraal voor iedere eigenaar. Verhuurbemiddelingscontract (2014) Niet iedere eigenaar verhuurt de recreatiewoning. De verhuur van een recreatiewoning is verplicht en exclusief ondergebracht bij recreatiepark De Sallandshoeve. In het contract zijn de onderlinge verplichtingen vastgelegd, alsmede de kosten voor de bemiddeling van de verhuren en de percentuele afdracht van de verhuuropbrengsten. Groenbeleid (2014) De Sallandshoeve ligt midden in de groene omgeving van Salland. In het groenbeleid hebben de eigenaren afspraken gemaakt over de inrichting van de individuele kavels, de gewenste beplanting. Tevens staat hierin beschreven hoe het onderhoud is geregeld. Alle wijzigingen in de beplanting op het park dient te worden besproken met de Groencommissie en de beheerder van het park.
Statuten Huishoudelijk reglement Gebruik en verhuur bungalows Service contract Verhuurbemiddelingscontract Groenbeleid Contracten